Logga
    Logga in
 
            FUNKTION     TEKNISKT/JURIDISKT     KONTAKTA OSS
 
 
                        Bilden visar hur snabbt och säkert det blir att använda E-underskrift  
 
 
Att manuellt hålla ordning på voteringar, upprop, talarlistor och reservationer kan stjäla mycket tid under ett möte. Dessutom uppstår alltid viss stress inför att det förstås inte får bli fel i den manuella hanteringen.
 
 
Med Votering.nu får ni en modern, tidsbesparande lösning:
  • Inga dyra specialvarianter med infällda knapp-paneler eller lösa röstningsdosor som kommer bort
     
  • En tjänst i tiden, en lättanvänd app istället! Dessutom har ledamöterna ofta redan en läsplatta framme för att se mötesdokumenten.
     
  • Om reglerna tillåter fjärrmöten, så utgör Votering.se ett utmärkt sätt att vara helt säker på vem som deltar och röstar, tydligt se röstutfallet samt genom automatisk talarlista slippa att deltagarna talar i munnen på varann.
 
Passar utmärkt för möten inom fullmäktige, politiska partier, ideella organisationer, konferenser med röstning mm.     läs mer...
 
 
 
 
 
Ersätta befintlig utrustning eller utreda för första gången?  

Har ni kanske redan en gammal voteringsutrustning? Känns den dyr i underhåll eller faller för åldersstrecket? Eller står ni för första gången i begrepp att förnya möteshanteringen och minska alla de tidskrävande manuella åtgärderna?

Skaffa då en modern, kostnadseffektiv lösning som är baserad på vår läsplatte-app! De allra flesta ledamöterna (även de äldre) är redan vana vid läsplattor och appar hemma eller i andra sammanhang. Inlärningströskeln blir mycket låg och tekniken är enkel.     läs mer...

 
 
 
 
 
Om oss  

Vi erbjuder Votering.nu som en deltjänst inom Styrelsemöte.se (som sedan 2011 sköter om snabb, säker och lätthanterlig distribution av möteshandlingar till läsplattor, smartphones och webb för tusentals användare). Man måste dock inte använda Styrelsemöte.se för dokumentdistributionen, modulen Votering.nu fungerar utmärkt ändå.

Våra kunder är företag, organisationer, landsting och framförallt kommuner där nämndshanteringen har visat sig bli mycket behändig och miljövänlig genom vår tjänst.

En annan framgångsrik deltjänst inom Styrelsemöte.se som kan nämnas är Socialjour.se, mobila omhändertagandebeslut direkt (samt annan kringadministration), samt vår nylansering Kommunsignering.se.

 
 
 
 
 
     >
Välkommen att kontakta oss för en
demo eller ett gratis proverbjudande!
 
 
 
 
 
 
Vår senaste julgåva gick till Läkare utan gränser.  
 
Denna webbsida använder inga beständiga kakor/cookies som blir kvar i din webbläsare eller dator.
Bilder från Creative Commons.

Tekniskt/juridiskt

Vår tjänst baseras helt på en app och på webbteknik vilket gör att ingen programvara behöver installeras i organisationens persondatorer eller servrar ("zero-footprint").

Ingen separat server behöver heller användas i möteslokalen utan organisationen väljer fritt vilken/vilka persondatorer eller läsplattor som ska visa sekreterarbilden respektive översiktsbilden.

Vår iPad-app för ledamöterna distribueras på sedvanligt strömlinjeformat sätt. Om man vill kan man även använda distribution via verktyg för Mobile Device Management.
Det går även bra för ledamöterna att använda vår webbportal för att säkert närvaroregistrera sig, rösta osv. Detta är även en bra reservlösning om en iPad plötsligt skulle ha gått sönder etc, eller om organisationen inte använder iPad utan kanske Android-tablets, Chromebooks eller persondatorer.

Säkerhet

Systemet har ett antal säkerhetsfunktioner så att man ska veta att röstlängden är korrekt och att en viss person lagt sin röst på ett visst alternativ. Uppropet skyddas genom användning av inloggning i appen (med lösenord av hög kvalitet). Utökat skydd för uppropet går också att slå på. I de fall som extrahög sekretess behövs i en organisation så använder vi tvåfaktorsidentifiering enligt Datainspektionens krav — som ändå är lättanvänd.

Datakommunikationen skyddas av https baserat på ett certifikat av hög kvalitet. Appen är så utformad att den ger tydlig återkoppling till mötesdeltagaren om denne skulle råka ha tryckt fel eller i andra undantagssituationer. Det är lätt att skapa manuella reservrutiner eller att använda vår webbportal i de sällsynta fall som läsplatta, app eller kommunikation inte skulle fungera.

Lösningen är utformad för att det också ska vara enkelt att skapa integrationer till ärendesystem e dyl via öppna standarder. På det sättet kan mötespunkter mm automatiskt överföras till lösningen. Sådan integration finns redan i drift och vi välkomnar att skapa fler.

Tjänsten är svenskägd. Drift samt lagring sker helt i Sverige. Personuppgiftsbiträdesavtal tecknas.